GDPR – Participanți la evenimente

Având in vedere:

REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date  si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

LEGEA nr. 677 din 21 noiembrie  2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Asociația Tânăr și Liber, denumită în continuare Asociația, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul prelucrării informațiilor ce conțin date cu caracter personal în cadrul Asociației constă în asigurarea transmiterii către dvs a  informațiilor referitoare la activitățile pe care le desfășurăm.

Refuzul dvs. determină imposibilitatea noastră de a vă lua în considerare înregistrarea dvs. în registrul participanților la eveniment.

Sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numele și prenumele, orașul de referință sau de domiciliu, telefon, adresa de e-mail.

Prelucrarea datelor cu caracter personal menționate va fi efectuată pentru realizarea următoarelor   scopuri:

 • eliberarea adeverințelor care atestă calitatea de participant sau voluntar la diverse evenimente pe care Asociația le organizează sau la care participă, la cerere;
 • gestionarea dosarelor personale ale participanților;
 • alte scopuri, necesare realizării activităților asociației.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Asociație în conformitate cu Regulamentul privind prelucrarea datelor cu caracter personal și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanții legali ai persoanei vizate, autorități publice locale și alte autorități care au acest drept.

În conformitate cu prevederile RGDP si ale legislației aplicabile, menționăm ca puteți beneficia de următoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi informat
 • Dreptul de acces la date
 • Dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de politie, justiție, securitate socială). Prin urmare, aceasta mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
 • Dreptul la rectificare
 • Dreptul la ștergerea datelor (de a fi uitat)
 • Dreptul la restricționarea drepturilor
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
 • Dreptul de a vă adresa justiției
 • Dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarea datelor personale în scopuri de marketing direct.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către reprezentanții legali ai Asociației.  Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Comments are closed.